Bỏ qua nội dung

Bảo vệ môi trường ?

Tháng Sáu 27, 2018

Dù tuổi đã cao, ông xã nhà tôi vẫn thường di chuyển bằng xe đạp, khi có thể

Nhưng cháu của chúng tôi thì dùng … xe hơi trong tất cả mọi trường hợp

 

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.