Bỏ qua nội dung

Hộp sách ở công viên

Tháng Bảy 11, 2018

Ở Bỉ, ở Pháp, trong các công viên ta thường gặp các hộp sách như thế này

Với hướng dẫn cách sử dụng ở bên hông của hộp. Có quyền đọc tại chỗ, có quyền tặng thêm sách mới và từ đó, có quyền mang về nhà số sách tương đương

Trong công viên yên bình, một phụ nữ đọc sách – sách của bà ấy, hay sách của hộp tại đó

 

Nguyễn Huỳnh Mai – ảnh và chú thích

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.