Bỏ qua nội dung

Đi xe lửa ?

Tháng Bảy 30, 2018

Nhìn người phụ nữ này,  tôi nhớ chuyện đọc thấy trên  https://chuyenbangquo.com/      về bà hành khách ngồi bên cạnh tác giả, trên xe lửa, với đồ đạc lĩnh kĩnh choán nhiều chỗ

Xe lửa cũng là nơi được phục vụ những thức ăn nhẹ, tùy hành trình

Còn nhà ga ?

là nơi để quan sát người qua kẻ lại

Nam thanh nữ tú, …

chốn đông người

Cũng là nơi để nghe đàn, trộn lẫn với tiếng đài báo các xe sắp chuyển bánh – khó nghe – nhưng có nhạc còn hơn không …

Các thi sĩ bảo rằng mỗi chuyến đi là một biệt ly, là … chết trong lòng một ít. Với tôi, mỗi chuyến đi là một hành trình đẹp  với những hình ảnh đẹp … ở đây, sườn mái nhà ga này bằng sắt – kiến trúc của thế kỷ thứ XIX,  kts Jacques Hittorff

Nguyễn Huỳnh Mai – ảnh và chú thích

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.