Bỏ qua nội dung

Một mai thiếp có xa chàng …

Tháng Bảy 30, 2018

Si jamais je devais me séparer de toi,     Je te rendrais les boucles d’oreilles et je te demanderais de me laisser notre enfant.

IMG_3458

Một mai thiếp có xa chàng/ Đôi bông thiếp trả, con chàng thiếp xin.

 

Hai câu ca dao ngắn gọn nhưng đủ nói lên tập tục quà cưới và nổi lòng của người mẹ đối với đứa con – dù đứa con được xem là … con của chồng, hay của nhà chổng – con chàng, thiếp xin.

Bên ta, ngày xưa không có tập tục tặng nhẩn cưới nhưng trong số đồ sính lễ, bao giờ cũng có đôi bông tai. Nếu vì một lý do nào đó, hôn nhân không tiếp tục được, người phụ nữ trong câu ca dao sẳn sàng trả lại sính lễ nhưng xin được giữ đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau.

.

Các con tôi vẫn đòi tôi chép ra giấy những tục ngữ ca dao Việt Nam. Chúng sợ ngày nào mẹ chúng lìa đời thì chúng sẽ mất đi … một “phần” văn hóa Việt Nam. Thời của internet, đi tìm trên mạng thì có đầy những ca dao tục ngữ ấy nhưng không mấy khi các nguồn này cho những giải thích như mẹ của chúng !

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: