Bỏ qua nội dung

Chạy bộ ngày chủ nhật ở Liège

Tháng Chín 16, 2018

Ngày chủ nhật, hàng quán đóng cửa, hơn 400 người đã ghi tên chạy bộ hôm nay

Ông trưởng nhóm đang cổ động nhóm mình

Có người, mệt quá, leo lên lề, tiếp tục … đi chậm lại

Và cuối cùng là một xe cứu thương, phòng khi …

.

Nguyễn Huỳnh Mai – ảnh và chú thích

Advertisements

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.