Bỏ qua nội dung

Một thời để … nhớ

Tháng Chín 21, 2018

Một buổi họp mặt với chủ đề phụ nữ, năm 1977. tại nhà của một chị trong nhóm, với sự hiện diện của hai thế hệ – dù là ở nước ngoài

Nhưng hoàn toàn không loại trừ các anh. Nữ quyền là chuyện của cả hai giới. Xin giới thiệu là chúng tôi có báo tường, viết tay, dán ở đây. Công tác văn hóa ấy mà !

Ngồi dưới đất, uống nước lã, và nước trà, …

Nhưng chúng tôi cùng nhau … bàn chuyện, rất tích cực và rất vui

Bác mẹ của anh Khoa Thành, chị Hà, chị Thủy, chị Trâm, chị Liên, anh Chí, anh Nam, …Những người xưa năm cũ, có ai còn nhớ lần họp này ở đường Alex Bouvy hay không ?

Nguyễn Huỳnh Mai – ảnh tư liệu chụp lại

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.