Bỏ qua nội dung

Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI của ông Nguyễn Bắc Son

Tháng Mười 4, 2018

Hôm nay các báo cho biết ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ Trưởng TT-TT, phải chịu những hình thức cách chức và khai trừ

http://soha.vn/cach-chuc-uy-vien-trung-uong-dang-khoa-xi-doi-voi-ong-nguyen-bac-son-20180818135357358.htm

Bài báo dẫn trên có đăng một ảnh mà tôi đã bình luận cách đây gần bốn năm:

https://huynhmai.org/2015/01/31/bieu-tuong-cua-quyen-luc/

 

Từ quyền lực đến lạm dụng quyền lực chỉ có một bước ngắn. Tại sao ta đã không thấy điều đó ?

.

Nguyễn Huỳnh Mai

From → Thời sự

Đã đóng bình luận.