Bỏ qua nội dung

Triết lý của một trường tiểu học ở Mỹ

Tháng Mười 8, 2018

Bài này khởi thủy lên trang ngày 23.11.2016. Hôm nay đọc lại tôi vẫn thấy triết lý giúp trẻ học sống với người khác vô cùng thâm thúy.

.

Tôi đến Rockville (Maryland) vào một ngày cuối thu, dịp lễ Tạ ơn. Trường học đóng cửa.

Nhưng trong sân trường của cháu tôi có hàng cột này

Cột đầu tiên

Cột đầu tiên: chu đáo, ân cần, cẩn thận, chăm sóc người khác

Tôn trọng. Tôn trọng mình, tôn trọng người đối diện, tôn trọng luật lệ

Tôn trọng. Tôn trọng mình, tôn trọng người đối diện, tôn trọng luật lệ

Chấp nhận tha nhân, chấp nhận ý kiến khác với ý mình, ...

Cảm thông, chấp nhận tha nhân, chấp nhận ý kiến khác với ý mình, …

Hợp tác. Cùng làm việc với thầy, với bạn. Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Hợp tác. Cùng làm việc với thầy, với bạn. Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Trách nhiệm. Trách nhiệm với mình và trách nhiệm với xã hội

Trách nhiệm. Trách nhiệm với mình và trách nhiệm với xã hội

Xứng đáng với niềm tin

Tin cậy, xứng đáng với sự chờ đợi của người khác

Hai bà cháu trước cửa đóng vì đang lễ Tạ ơn

Hai bà cháu trước cửa đóng vì đang lễ Tạ ơn (ảnh J-E Poirrier)

Nguyễn Huỳnh Mai – 6 ảnh đầu và chú thích

 

Đã đóng bình luận.