Bỏ qua nội dung

Nói dối có hệ thống ?

Tháng Mười Một 19, 2018

Pinocchio. Ảnh :  Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier / flickr-cc
.

Tiền đề:

Bài này đã được viết từ nhiều năm nay. Từ cái thuở mà tôi cần thống kê để tìm hiểu tình hình Việt Nam.

Đa phần những đường dẫn dưới đây là những bài báo năm 2013,  nhưng các bài này vẫn còn truy cập được :

1 «Báo cáo láo quen rồi» là bài báo theo đường dẫn dưới đây :

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/538956/bao-cao-lao-quen-roi.html

2.  Một bài khác  “Bất thường trong các con số thống kê kinh tế Việt Nam :

http://www.baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong-doanh-nghiep/201304/Bat-thuong-trong-cac-con-so-thong-ke-kinh-te-Viet-Nam-2344868/

3. Thêm một bài nữa :

http://www.sggp.org.vn/nhipcaubandoc/bandocviet/2013/5/318427/

4. Vietnamet và Tuần VN, ngày 31.5.2013 cũng bàn đến nhu cầu có thống kê “sạch” :

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/123491/phai-bat-dau-tu-thong-ke-sach.html

5. Nhưng các con số thống kê vẫn “vênh” nhau :
http://infonet.vn/Thoi-su/Du-luan/Vi-sao-con-so-thong-ke-lai-venh-nhau/85469.info

6. Và một bài nữa  (15.07.2013) dùng cách ví von “ông nói gà bà nói vịt”:

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130715/so-lieu-thong-ke-ve-kinh-te-viet-nam-ong-noi-ga-ba-noi-vit.aspx

7. Ngày 27.04.2015, trên NLD :

http://nld.com.vn/kinh-te/ve-so-dep-vi-benh-thanh-tich-20150426214835531.htm

.

Thống kê ở Việt Nam không trung thực ?

Khi liên hệ với cơ quan chuyên ngành thì ông Chủ tịch Hội Thống kê Việt Nam cho biết "số liệu thống kê hiện nay ở nước ta luôn có hai số, một số dùng khi nghiên cứu sẽ chính xác hơn, và một số dùng để công bố công khai, con số này có thể bị tác động bởi nhiều vấn đề. Dân thấy sao cứ biết vậy đi !"

Mà con số dùng để nghiên cứu thì không công bố ra ngoài. Việc bảo mật ở đây là nguyên tắc.

Ông nhìn nhận :

"Bệnh thành tích quá đi chứ, nếu anh muốn làm lãnh đạo mà các chỉ tiêu không tăng trưởng, không phát triển, thì ai còn bổ nhiệm cho làm?"

.

Cái khổ của những nhà xã hội học là họ rất cần những con số để tiếp cận tình hình - Mà không chỉ những nhà xã hội học thôi, các chuyên viên về kinh tế, về giáo dục, về chính sách công, ...cũng cần những dữ kiện này. Viện Thống kê của các nước Âu Mỹ là những cơ quan rường cột, bất cứ lúc nào cũng có thể cho biết về hiện trạng của quốc gia, về tất cả mọi phương diện, như những bức ảnh có chi tiết và trung thực.

Trên thực tiển, quản lý quốc gia cũng rất cần những con số chính xác. Nếu không thì quản lý thành quản lý ... ảo.

Dân chúng mà không được tiếp cận với những con số «thật» thì làm sao thực thi được quyền dân chủ của mình ?

.

Về triết lý mà nói,  những giá trị như «chân, thiện, mỹ», ta đã liệng vào sọt rác ? Sự trung thực không còn là luân lý ở đời ? Từ nay  trẻ tha hồ nói dối mà không sợ mũi chúng dài ra như mũi của Pinocchio ?

.

Nguyễn Huỳnh Mai

.

Xin trấn an mọi người là các cơ quan quốc tế cho nhiều con số đáng tin hơn về tình hình Việt Nam.

Về nói dối, xin mời đọc :

https://huynhmai.org/2017/08/30/noi-doi-trong-doi-song-va-tren-chinh-truong/

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: