Bỏ qua nội dung

Trò tự đánh giá ở trường tiểu học

Tháng Mười Một 25, 2018

Trò tự đánh giá đi vào sư phạm từ vài thập niên rồi. Vì khái niệm trao quyền cho trò, Vì chủ đích dạy để trò trở thành chính mình. Vun trồng bản thể của trò cũng là mục tiêu tối thượng. Về phương pháp sư phạm, phần tự đánh giá của trò cũng vô cùng quan trọng, để đối chiếu giữa các kết quả, để hiểu trò hơn, … hầu tiếp tục dạy và học tốt nhất, cho kết quả cao nhất.

 

Dĩ nhiên bên cạnh đó là bảng kết quả, với những lời khen, những chỗ cần chủ ý để học tốt hơn, …nhưng bảng tự đánh giá nằm trong tổng thể “bảng điểm” của trò – ở đây để giáo viên nắm rõ tình hình hơn, biết về sự “nhận định” của trò. Còn cha mẹ thì hiểu con mình hơn. Những điều tự đánh giá của trò có thể là lực mạnh giúp trò tiến bộ. Cũng có thể là lực cản. Nên giáo viên cần lưu tâm là như thế.

Xin giới thiệu ở đây hai trang tự đánh giá của cháu tôi, 10 tuổi, học ở Maryland, Mỹ.

Trên đây là bảng điểm mà trò tự chấm cho mình

Và đây là những gì mà trò nghĩ rằng các giáo viên sẽ  “phê bình” mình

.

Đó là thêm một chi tiết để hiểu tại sao một số cha mẹ ở Việt Nam ước mong gửi hay gửi con mình sang học ở Mỹ.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

Từ tám năm nay, tôi đã bàn về tự đánh giá ở trường học, trao quyền cho trò, … điển hình là bài này (12.01.2011) :

http://dantri.com.vn/c202/s202-450575/ban-ve-cach-thuc-cham-diem-hoc-tro.htm

hay là bài này (30.09.2015) :

http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/khai-niem-trao-quyen

Những khái niệm vô cùng quan trọng, nhưng ít người bàn đến,  cho việc cải tổ toàn diện giáo dục mà Việt Nam đang theo đuổi …

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.