Bỏ qua nội dung

Giàu nghèo và vị trí đối chiếu trong xã hội Pháp, Bỉ…

Tháng Mười Một 26, 2018

Ở những nơi mà các nhà xã hội học và kinh tế học làm việc đàng hoàng, thống kê được thu hoạch và công bố cho đại chúng thì bất cứ ai cũng có thể tham khảo trang web của Đài quan sất bất bình đẳng xã hội, đánh số lợi tức của mình mỗi tháng hay số tài sản mà mình có rồi thì sẽ biết, với đồ thị rõ ràng, vị trí kinh tế của cá nhân.

Lấy thí dụ của một giáo sư ĐH, lương túi, tức là sau khi trừ thuế và bảo hiểm, của ông/bà ấy khoảng 5000 euros/tháng, gia tài của ông/ bà ấy – tức là tiền dành dụm, nhà cửa, …- khoảng 700 000 euros, ông hay bà ấy theo Đài quan sát này, dựa trên thống kê, thuộc hàng 5% người giàu, lương và gia tài hơn hẳn 95% những người khác cùng sống trong xã hội.

Thí dụ thứ nhì, nếu ai đó chỉ có lương tối thiểu 1300 euros mỗi tháng, làm ra đồng nào xài hết đông nấy, hoàn toàn không có gia tài thì sẽ ở khoảng hạng 15 trên thang 100 bậc – Ông hay bà này còn may mắn hơn 10% – 15% dân tình trong cùng xã hội nhưng nghèo hơn, không đủ tiền chi tiêu và còn mang nợ, chứ nói chi đến gia tài –

Lợi tức bảo đảm, khoảng 900 euros/tháng/người, không đủ để giúp những người này thoát nghèo.

Ảnh chụp màn hình, cho trường hợp gia tài 700 000 euros

Observatoire des inégalités – Đài quan sát bất bình đẳng

https://www.inegalites.fr/

Ê kíp làm việc ở đây gồm những chuyên viên, kinh tế, xã hội và luật pháp về bất bình đẳng. Đa phần trong số các thành viên là những giáo sư và nghiên cứu sư có nhiều công trình về đề tài này.

Trên trang này chỉ cần điền vào lợi tức hàng tháng, robot sẽ cho vị trí với số lợi tức ấy

https://www.inegalites.fr/Salaire-etes-vous-riche-ou-pauvre

dịch ra : Lợi tức, ông bà giàu hay nghèo ?

Còn trang này, cách dùng y hệt như thế, cho số gia tài

https://www.inegalites.fr/Patrimoine-etes-vous-fortune

Gia tài, ông bà có nhiều của cải hay không ?

.

Xã hội Pháp hay Bỉ vẫn còn bất bình đẳng. Và có những cơ quan nghiên cứu hiện tượng xã hội này.

Để chống bất bình đẳng, thông tin minh bạch là một vũ khí tối cần.

.

Nguyễn Huỳnh Mai

 

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.