Bỏ qua nội dung

La dame en rouge – Bà mặc áo đỏ

Tháng Mười Một 29, 2018

Bà mặc áo đỏ trước mộ của chồng bà

 

Bài đang viết

From → Tạp ghi

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: