Bỏ qua nội dung

Những người vô gia cư ở nước giàu

Tháng Mười Hai 26, 2018

Trên một băng đá, một tắm bìa cát tông, nhiều lớp túi ngủ, một ba lô, một cuốn sách, … là cả gia tài hay thân phận của người không nhà (ảnh: M. Poirrier)

 

Bài đang viết

Đã đóng bình luận.