Bỏ qua nội dung

“Ai rửa bát ?” hay “Bạn có rửa bát ?”

Tháng Một 12, 2019

Bài báo hôm nay trên Lao động

https://laodong.vn/xa-hoi/bat-ngo-ti-le-dan-ong-viet-rua-bat-giup-vo-moi-ngay-va-muc-thu-nhap-651607.ldo

cho những kết quả rnhư sau

Đồ thị của bài báo dẫn trên – Lao động online 11/01/2019, tác giả Đặng Chung dẫn nghiên cứu của TS Nguyến Việt Cường

 

Mặc dù kết quả bi quan : chỉ 0,5% các đối tượng của nghiên cứu trả lời “tôi rửa bát hoàn toàn”, kết quả này chưa hẳn, theo nhận xét thận trọng của bản thân người viết bài này, thể hiện tình trạng “thật”. Vì sao ? Vì câu hỏi không hoàn toàn … vô can.

Về kỷ thuật ròng mà nói, ở đây câu hỏi là “Bạn có rửa bát ?”là một câu hỏi ngầm gợi ý chuyện nam giới “cần” phụ việc rửa bát. Kết quả có thể trấn an ta chỗ này : các ông không vội khai là mình rửa bát chỉ có 4 người khai như thế !.

Câu hỏi lại có thể khiến cho đối tượng tự cảm thấy cần trả lời một cách … hợp tình, hợp cảnh theo những “mẫu” mà nam giới đã được giáo dục trước đó hay theo những “lý tưởng của xã hội tiên tiến” để minh chứng rằng “mình không lạc hậu”, nên câu trả lời thành ra không trung thực…

.

Tôi đề nghị hỏi “Ai rửa chén bát ở nhà bạn ? “ với một bảng gồm bốn cột đi theo, chẳng hạn như

.                                                           bạn              vợ bạn              người khác

mỗi ngày

thường xuyên

thỉnh thoảng

không bao giờ

Một câu hỏi như thế sẽ dễ trả lời hơn, chỉ cần đánh đấu x cho chỗ thích hợp, lại cho ta biết việc phân công rửa bát trong nhà và có thể cho ta kiểm soát sự thành thật hay hợp lý của các dấu x khi so sánh, nội tại, các câu trả lời

Hể đánh dấu “bạn rửa bát mỗi ngày” thì đến chỗ “không bao giờ” thì phải lả “vợ bạn”, chẳng hạn .

Dĩ nhiên, “thường xuyên” và “thỉnh thoảng” không hoàn chĩnh vì mỗi người có thể hiểu khác nhau. Tạm thời, ta có thể chấp nhận. Nếu cần thì thêm vào thường xuyên (+3 lần/tuần) ; thỉnh thoảng  (-1 lần/tuần).

Nguyễn Huỳnh Mai

Viết thêm :

Tựa bài báo đặt rằng …”đàn ông Việt giúp vợ …” Thế là mặc nhiên nhìn nhận rằng việc rửa bát là công việc của phụ nữ, các ông có tốt bụng làm việc đó là để giúp vợ ???

Ngày xưa ở Bỉ, người ta cũng quan niệm như thế. Nhưng quan niệm này lỗi thời rồi : việc nhà là công việc chung, ai cũng có trách nhiệm, không phải là “giúp vợ” hay “giúp chồng” gì hết. Có như thế mới từ từ đi đến bình đẳng giới. Phụ nữ Việt Nam chắc còn phải chờ đợi nhiều năm nữa…

Cũng xin đừng nói là “máy rửa chén sẽ làm công việc đó”. Vì dù có sắm máy rửa chén đi nữa, vẫn phải sắp xếp chén vào máy và mang chén bát cho vào tủ khi máy rửa xong. Tức là máy “giảm nhẹ” bớt công việc nhưng công việc đó vẫn còn hiện hữu. Thế là câu hỏi vẫn “Ai lo chuyện chén bát ?” – dù có máy rửa chén.

Tôi có viết bài này, 2013, hiện tình hình ở các nước phương Tây có khá hơn đôi chút

https://huynhmai.org/2013/10/26/chuyen-phan-cong-viec-nha-giua-chong-va-vo/

.

 

 

From → Xã hội học

Đã đóng bình luận.