Bỏ qua nội dung

Triết lý giáo dục của Việt Nam ?

Tháng Một 15, 2019

Tình cờ tôi đi lạc vào trang này, đăng toàn văn một giáo trình của bà Đặng Huỳnh Mai, nguyên Thứ trưởng bộ Giáo dục

http://www.academia.edu/9463742/%C4%90%E1%BA%B7ng_Hu%E1%BB%B3nh_Mai_GI%C3%81O_TR%C3%8CNH

Ngay từ những dòng đầu tiên, với tiêu đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo Việt Nam – thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, bà Đặng Huỳnh Mai cho biết, và khai triển, hai điểm chính:

Giáo dục phải phục vụ đường lối chính trị của Đảng và chính phủ

Giáo dục xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa

.

Đó là triết lý giáo dục của Việt Nam ?

Chẳng nhẻ nào, hơn bốn mươi sau chiến tranh, Việt Nam vẫn đặt cốt lõi của giáo dục trên “Hồng” chứ không phải “Chuyên”.

Thành ra trẻ phải biết lịch sử của Đảng Cộng sản. Sinh viên, bất cứ là ngành nào, đều phải học “Triết học Mác Lênin”, và ta có cả trường ĐH chuyên ngành “Lý luận” với đủ trình độ Cử nhân, Cao học và Tiến sĩ – một ngành học chỉ hữu dụng ở Việt Nam chứ không mang bằng cấp ấy đi tìm việc làm ở xứ khác được.

.

Còn học để phát triển, để khẳng định cái Tôi, học để sống với người khác hay học để hạnh phúc … có lẻ ta chưa cần tới.

Nguyễn Huỳnh Mai

 

Viết thêm

Cũng trong giáo trình này, phần phụ lục, trang 126-127, TS Tô thị Thu Hương có giới thiệu “Chuẩn giáo viên Tiểu học của Bỉ” – Xã hội Bỉ chờ đợi rất nhiều ở các giáo viên nhưng trong tất cả những chờ đợi đó không có dòng nào nói về vai trò phải phục vụ đường lối chính trị của quốc gia hay của chính phủ.

Ở Bỉ, chúng tôi cốt đào tạo những người trẻ biết suy nghĩ chứ không là những chú lính chì.

Bây giờ tôi mới nghiệm ra và hiểu nguyên nhân của câu mà nhiều đối tác của tôi, ngày xưa, trong các chương trình hợp tác khoa học, thường nói “Việt Nam ta làm khác” … Việt Nam ta làm khác đến nổi mà các hợp tác khoa học, ít nhất là với Bỉ, càng ngày càng tàn lụn…

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.