Bỏ qua nội dung

Kỹ năng học

Tháng Hai 7, 2019

Một phần phiếu điểm của một học sinh lớp 5, tiểu học

Ta đang chuẩn bị để bắt đầu chương trình mới vào năm học sau. Thế nhưng dù nhiều tiếng nói đã góp ý về chấm điểm xếp hạng, về học cách học, về động cơ học tập, … có lẻ những điều đó còn mơ hồ đối với giới sư phạm bên ta. Học bên ta, rốt cuộc, vẫn là theo chương trình, vẫn là truyền kiến thức. Tức là chú ý đến việc đào tạo “một cái đầu đầy” chứ không là một “cái đầu biết suy nghĩ”, nội dung chương trình vẫn là cứu cánh chứ chưa là phương tiện để giúp trò tiến bước trên con đường học làm người có tri thức, biết suy nghĩ, biết sống với người khác để cuối cùng, hạnh phúc.

Trên đây là phần đầu tiên của một học bạ bậc tiểu học, “học bạ”  hay đúng ra là “phiếu tiến triển” – progress report – chứ không là “phiếu điểm” – vì không có điểm – ở Mỹ, phần kỹ năng học.

Trong đó, theo thứ tự quan trọng

. hợp tác với người khác, với bạn, …

. hoàn thành công việc học

. chứng minh khả năng sáng tạo trong suy nghĩ

. chứng minh khả năng phê phán

. chứng minh có cố gắng, có động cơ, có chuyên cần

. dấn thân và chú ý đến việc học

. theo được những hướng dẫn bằng ngôn từ và trên giấy viết

Cách chấm điểm của học bạ này thì chỉ có ba hạng :

. Đạt (demonstrating)

. Đang tiến triển (progressing)

. Chưa đạt (not yet evident)

.

Chuyện dễ và hiển nhiên như câu chào hỏi buổi sáng.

Ở trong môi trường như thế, trò sẽ chủ động lấy thói quen nắm quyền làm chủ cách học của mình. Giáo viên ở đó để giúp trò trên con đường học hỏi.

Xin chào tạm biệt cách dạy nhồi nhét, tạo áp lực cho cả thầy và trò.

Xin chào tạm biệt chấm điểm xếp hạng.

Nguyễn Huỳnh Mai

Có kỹ năng học rồi mới có thể … học những kỹ năng khác.

Xin mời đọc :

https://huynhmai.org/2015/03/09/kha-nang-va-ky-nang/

https://huynhmai.org/2015/03/10/kha-nang-va-ky-nang-phan-2/

https://huynhmai.org/2017/02/25/ky-nang-tong-quat-cua-mot-sinh-vien-o-chau-au/

From → Giáo dục

Đã đóng bình luận.