Bỏ qua nội dung

Cả họ làm quan ?

Tháng Sáu 20, 2019

Cả gia đình trong cùng chung một UBND ? đồ thị chụp lại từ https://tuoitre.vn/8-nguoi-than-cua-toi-duoc-bo-nhiem-deu-dung-quy-trinh-1173165.htm

Đúng qui trình. Dĩ nhiên rồi. Nhưng đúng qui trình của những quan không biết tự trọng.

Cũng không phải chỉ có gia đình ông Triệu tài Vinh thôi mà còn hàng tá các gia đình lãnh đạo khác ở Việt Nam đã và đang giao giữ quyền lực cho cả vợ chồng và con cái. Nhiều đến nổi một bà giáo sư tiến sĩ đã phát biểu trên truyền thông rằng “tố chất làm quan là ở trong gen”. Hay một bà khác ở phía Nam : “con lãnh đạo thành lãnh đạo là hồng phúc cho đất nước”.

Vấn đề này tôi đã bàn từ nhiều năm nay :

https://huynhmai.org/2015/10/26/lanh-dao-cung-co-to-chat-di-truyen/

https://huynhmai.org/2015/09/16/ca-ho-lam-quan-va-khai-niem-xung-dot-loi-ich/

https://huynhmai.org/2018/08/27/con-cha-chau-cu-xa-hoi-hoc-tu-lap-va-tu-trong-2/

 

Chuyện cuối cùng thuộc loại … tâm sự

https://huynhmai.org/2016/06/17/chuyen-cha-truyen-con-noi-voi-cac-con-toi/

Hay với các ảnh của các cháu tôi

https://huynhmai.org/2015/04/12/la-reproduction-sociale-con-giong-cha/

Nguyễn Huỳnh Mai

Đã đóng bình luận.